Välkommen till
Logga

Bilder


Ja, i Haga, som ligger mycket centralt i Göteborg finns kvarteret Fänriken. Det byggdes  i mitten av 1800-talet, och är numera K-skyddat, vilket innebär att husen och den fina gården inte får ändras hur som helst!
Husen färdigställdes år 1860, och man riktigt hör historiens vingslag när man går runt på gården och inne i husen
Här är lite mer fakta om kvarteret och husen:

Knapp

Fler länkar om Fänriken, Haga
Gamla Göteborg
Riksantikvarieämbetet
Robert Dicksons Stiftelse

I sammanhanget kan det vara intressant läsa vad donatorn, som bekostade bygget av kvarteret Fänriken, ansåg att det det skulle
gagna. Idag får vi som bor här vara glada om vi anses "välfrejdade" - hur det står till med arbetsamhet och gudsfruktan kan man fråga sig...
Stadgar
Här är några riktigt gamla bilder på Fänriken och andra hus i Haga

Gammalt foto
Fänriken från Haga Östergata, på tiden när stadgarna nog efterlevdes noggrant


Grannfastighet
Grannfastigheten
Taket
En väldigt speciell lösning med möjlighet att vistas i ljuset.

Fattiga i Haga
Allt var inte bättre för... Fattiga köar för mat i Haga.


Kronan

Och här poserar barn uppe vid Skansen Kronan med Haga och Göteborg i fondenFärjan
Den lilla färjan till Rosenlund som troligen många Hagabor använde när de skulle över till Feskekörka...


Dicksonska Folkbiblioteket
var ytterligare ett exempel på att Dickson hade ett ganska gott hjärta och goda tankar som gynnade gamla göteborgare...Kaponjären


I fotoalbumet hittar du ytterligare några nyare bilder från rundvandringar i kvarteret Fänriken.Copyright
2023
jan@friden.one